top of page

Obchodní podmínky 

Kamil Klekar

klekar.kam95@gmail.com
+420 733 296 923
IČO 09035508
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Lanškroun
Nejsem plátce DPH

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

OBJEDNÁVKY

·        Objednávky jsou přijímány přes webové stránky, facebook, instagram i e-mailem

·        Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

.        V případě dohodnut zálohy je objednání závazné po uhrazení této zálohy.

·        Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·        Kamil Klekar v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

·        Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem

·        Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

OBJEDNACÍ LHŮTA

·        Objednávejte se alespoň 2 týdny před termínem focení/natáčení.

ZRUŠENÍ REZERVACE

·        Pokud se na domluvený termín klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho      povinností oznámit telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem tuto skutečnost alespoň 5 dní před focením

·        Rezervační poplatek nebude klientovi navrácen, pokud focení definitivně zruší méně jak pět dní před domluveným termínem, nebo v případě svateb, pokud je termín zrušen ze strany klienta.

SPLATNOST CEN

·          Smluvená cena je splatná týden po vystavení faktury, na účet zhotovitele.

·        Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si zhotovitel právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DODÁNÍ

·        Upravené fotografie a videa neobsahují logo zhotovitele.

·        Doba dodání fotografií je 1-3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení (záleží na typu focení).

·        Hotová zakázka se doručí klientům formou v elektronické verzi

·        Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG

·        Neupravené fotografie neposkytuji

.        Zpracovaná videa jsou dodána ve FULLHD rozlišení.

.        Neupravená videa (zdrojové soubory) neposkytuji.

ARCHIVACE

·        Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní

·      Upravené fotografie/videa zhotovitel archivuje po dobu 6 měsíců. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou. Poté bude online galerie smazána, doporučuji tedy jejich včasné stažení

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ/VIDEÍ

·        Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie/videa byly zveřejněny, je nutné o tom předem informovat. Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas se zveřejněním rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

AUTORSKÁ PRÁVA

·        Všechny fotografie/videa jsou předmětem autorského práva a majetkem zhotovitele a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované/natáčené osoby mohou používat tato díla pro svou nekomerční osobní prezentaci.

·        Odevzdané fotografie/videa se nesmí nijak dál výrazně upravovat, přebarvovat a vydávat po úpravě za vlastní

bottom of page